Velkommen til Mandø.

 

Mandø er med sine 7,63 km2 (763 Ha), den mindste af de tre danske øer i Nationalpark Vadehavet. Mandø har. til forskel fra andre øer, hverken fast færgefart eller bro. Eneste vej til Mandø foregår gennem Vadehavet på Låningsvejen. En vej som er anlagt direkte på havbunden, og som normalt overskylles to gange i døgnet.

 

Mandø er afgrænset mod vest, af en op til 10 meter høj klitrække, den resterende vej rundt om øen, beskyttes den af det kunstigt anlagte havdige. Mandø by er liggende umiddelbart op ad klitrækken.

 

På Mandø er der højt til himmlen, lægger man sig ned på jorden en skyfri sensommeraften, er der udsyn til en stjerneklar nattehimmel, direkte fra første række, uden nogen form for forstyrelser fra vejbelysning eller lignende.

 

Øens enestående natur, tiltrækker mange naturelskere og orientologer i foråret og efteråret, hvor millioner af trækkende fugle krydser ned gennem Vadehavet. Her opholder de sig gerne for en tid, hvor de fouragerer på de store marskarealer. I foråret og efteråret kan fænomenet "sort sol" opleves på nært hold - se med når op mod en halv million stære samles på himlen for at danse, for med ét at forsvinde igen.

 

Mandøboerne tæller i dag knap 40 personer, fordelt over alle aldersgrupper. Hovederhvervene på Mandø er turisme og landbrug. Tidligere var der knap 20 landbrug på Mandø, i dag er der kun tre tilbage. Hovedparten af øens marker, ligger ud med græs, som bruges til høslæt og afgræsning. Der kommer hvert år mange kreaturer til Mandø, hvor de græsser sommeren igennem. Havdiget afgræsses af øens egne fårebestande.